fbpx

Posouzení shody CE

CPS industrial services, s.r.o. se, od svého vzniku specializuje na bezpečnost strojů a strojních zařízení, identifikaci a hodnocení rizik a posuzování bezpečnostních řídících systémů strojů a strojních celků.

Rádi Vám pomůžeme s tím, aby vaše stroje byly bezpečné a splňovali požadavky legislativy. Pomůžeme Vám určit zda je na Vaše stroje třeba vydávat ES/EU Prohlášení o shodě (CE) nebo stačí posoudit dle NV 378/2001 Sb. Můžeme Vám pomoci s přípravou podkladů pro vydání ES/EU Prohlášení o shodě, provedení analýzy rizik, zajistit provedení potřebných zkoušek a vydání certifikátů, zpracovat pro Vás Návody k použití ….(více zde)

.

Home
Home

Bezpečnost starších strojů

U provozovaných strojů a zařízení je situace podobná jako u automobilu – také musí jednou za čas “na technickou”. Zde je ale zákonem daný termín termín min. 1x za 12 měsíců, kdy je nutno zkontrolovat bezpečnost stroje, funkčnost jeho bezpečnostních prvků a stav dokumentace.

U starších strojů může být kontrola bezpečnosti o něco složitější, než u nových strojů ….. (více zde)

SISTEMA

Nabízíme kompletní zpracování SISTEMA reportu pro Váš stroj nebo linku … (více zde)

 

.

Analýza rizik

Analýza rizik poskytuje informace požadované pro posouzení rizika, které jako důsledek umožňuje rozhodnout, zda je nebo není požadováno snížení rizika. Posouzení rizika je přímo požadováno strojní směrnicí ….(více zde)

Potřebujete proškolit zaměstnance tak, aby byli schopni provádět analýzu rizik sami? Nabízíme kvalitní školení na míru  ….(více zde)

 

.

Home
Home
Home

LOTO

Nabízíme kompletní služby při zavádění LOTO systému od poradenství přes dodávky prvků až po kompletní zavedení LOTO systému ….. (více zde)

CPS industrial services s.r.o.

CPS industrial services, s.r.o.

specialista na bezpečnost strojů

Kontaktujte nás
Copyright © CPS industrial services, s.r.o. 2021