fbpx

BOZP

HomeBOZP

Víte kdy potřebujete odborně způsobilou osobu (OZO)
v BOZP a PO?

Řídí se to podle velikosti firmy:
 • u společností do 25 zaměstnanců, může zajišťovat úkoly v prevenci rizik zaměstnavatel sám, má-li k tomu potřebné znalosti;
 • u společností 26 až 500 zaměstnanců, může zajišťovat úkoly v prevenci rizik zaměstnavatel sám, je-li k tomu odborně způsobilý, nebo jednou či více OZO;
 • u společností s více než 500 zaměstnanci zajišťuje úkoly v prevenci rizik vždy jedna nebo více OZO.
A kdo je OZO?

Fyzická osoba, která splňuje kvalifikační požadavky a vykonala odbornou zkoušku.
Po úspěšném vykonání zkoušky je vystaven certifikát, který osvědčuje splnění všech podmínek. Zkouška se musí opakovat každých 5 let.

Naši specialisté:
Jaromír Mlynář – OZO BOZP certifikát č. TLOB/0010/PRE2018
specialista na bezpečnost strojů
Světlana Šrámek – OZO BOZP certifikát č. VUBP/862/PREV/2019,
OZO PO Z-OZO-66/2021

CPS industrial services s.r.o. se zabývá komplexním poradenstvím v oblasti BOZP, zajišťováním všech potřebných náležitostí v oblasti BOZP a PO a také se  specializuje na bezpečnost strojů a strojních zařízení. Naši specialisté netrpí tzv. provozní slepotou a vidí i věci, které jsou často zaměstnanci přehlíženy.

Nebojíme se žádného provozu, pracovali jsme v těžkém průmyslu, v potravinářství i ve výrobě letadel.

Provedeme identifikaci a hodnocení rizik na pracovišti. Rádi Vám pomůžeme s tím, abyste měli splněny všechny zákonné povinnosti BOZP.  V případě zájmu provedeme revizi stávající dokumentace dle platné legislativy nebo zajistíme vypracování BOZP dokumentace tak, aby platné legislativě odpovídala.
Také zajistíme, aby vaše stroje byly bezpečné a provedeme posouzení dle NV 378/2001 Sb.
Připravíme pro vás podklady pro vydání ES/EU Prohlášení o shodě, provedeme analýzy rizik na linky, stroje nebo zařízení , zajistíme potřebné zkoušky, vydání certifikátů.  Zpracujeme Návody k použití nebo Místní provozní bezpečnostní předpisy tak, aby se komplexně zvýšila bezpečnost pracovního prostředí.
Rádi se ujmeme komunikace s potřebnými úřady KHS, OIP, ČOI apod. Samozřejmostí je fyzická přítomnost při kontrole těchto úřadů.

Naši specialisté Vám mohou nabídnout pomoc při návrhu a kontrole bezpečnostních systémů strojů. Zpracují SISTEMA report nebo vypočítají vhodnou kategorii nebo
PL (Performance Level) dle ČSN EN ISO 13849-1 nebo SIL (Safety Integrity Level) dle ČSN EN 62061.
Navrhnou vhodné bezpečnostní prvky nebo celý systém pro Váš stroj.

Máte jakýkoliv dotaz? Kontaktujte nás. Rádi Vám poradíme po telefonu, emailu nebo zdarma přijedeme, abychom spolu nalezli vhodný postup. Působíme po celé České republice a na Slovensku.

Pro více informací nás kontaktujte... Můžete využít třeba tento formulář:

  * - povinná položka

  BOZP

  logo

  CPS industrial services, s.r.o.

  specialista na bezpečnost strojů

  Kontaktujte nás
  Copyright © CPS industrial services, s.r.o. 2021