CPS - školení - logo

Často kladené otázky

Nařízení vlády 378/2001 Sb.

Co požaduje nařízení vlády 378 z roku 2001?

Nařízení vlády stanovuje požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

Kontrola slouží k odhalení možných technických nedostatků stroje, či nedostatků technické dokumentace. Kontrolu můžeme přirovnat k technické kontrole automobilu.  Tato kontrola by měla odhalit nebezpečné závady nebo nebezpečný stav vozidla.

Jedná o zákonnou povinnost, ale slouží i pro potřeby provozovatele, protože zamezuje tomu, aby byly provozovány nebezpečné stroje. Tím snižuje riziko pracovních úrazů a také šetří peníze provozovatele, protože nemusí za tyto pracovní úrazy platit.

Četnost kontroly stanovuje zákon 1x za 12 měsíců.

Ano, ale vystavujete se tak riziku pokuty od inspektorátu práce, který splnění této povinnosti kontroluje. Zároveň nemáte kontrolu nad stavem strojů. Stav strojů se může v průběhu roku měnit. Mohou být sundány kryty, odpojeny bezpečnostní prvky a rázem máte z bezpečného stroje stroj nebezpečný.

Cena vždy vypočítáme podle konkrétní situace. Záleží na velikosti a počtu strojů. Řádově se pohybuje v rozmezí stovek korun až po jednotky tisíců. Pro cenovou nabídku nás prosím kontaktujte.

Naši bezpečnostní technici v předem stanoveném termínu navštíví Vaši společnost. Stanovíme postup kontroly. Následně proběhne samotná kontrola strojů a jejich dokumentace. Po zpracování všech zjištěných informací vypracujeme technické zprávy – protokoly o zkoušce strojů. Lze také vypracovat souhrnný seznam závad tak, abyste měli všechny závady v jednom dokumentu.

Doba kontroly je velmi individuální. Většinou kontrola jednoho stroje včetně dokumentace nepřesáhne 30 minut.

Zkontrolujeme především technický stav strojů, ale i platnost kontrol, revizí a stav technické dokumentace.

Pokud technickou dokumentaci nemáte, nebo je shledána za nevyhovující, lze ji nahradit místním provozním bezpečnostním předpisem, který Vám také dokážeme zpracovat.

Výstupem kontroly je technický protokol o zkoušce ke každému stroji, který obsahuje veškeré informace o stavu vašich strojů. V samotném závěru zprávy naleznete seznam technických nedostatků, včetně jejich popisu a fotografií.

Pokud se na stroji vyskytují technické nedostatky, je potřeba tyto nedostatky co nejdříve odstranit. Rádi vám pomůžeme při odstraňování nedostatků. Ve spolupráci s vašimi pracovníky hledáme řešení, které neomezí provoz stroje, ale splní požadavky norem a legislativy.

Ano, pokud máte znalosti o všech příslušných normách a jejich velmi častých aktualizacích, můžete si tuto kontrolu provést sami.

Máte jiné otázky? Napište nám