fbpx

CE Posúdenie zhody

HomeCE Posúdenie zhody

Neviete, čo robiť s CE? Musíte vydať Vyhlásenie ES/EÚ o zhode strojov podľa nariadenia vlády č. 176/2008 Z. z.(smernica 2006/42/ES) a zákon č. 22/1997 Zb. o strojoch a zariadeniach, ktoré ste vyrobili alebo doviezli? Neviete, ako analyzovať riziká alebo správu SISTEMA? Napíšte nám alebo nám zavolajte

CPS industrial services s.r.o. sa od svojho vzniku v roku 2003 špecializuje na bezpečnosť strojov a strojných zariadení, identifikáciu a hodnotenie rizík a hodnotenie systémov kontroly bezpečnosti strojov a strojných jednotiek.

Radi vám pomôžeme zaistiť bezpečnosť vašich strojov a splnenie požiadaviek legislatívy. Pomôžeme vám určiť, či je potrebné vydať vyhlásenie o zhode (CE) ES/EÚ na vašich strojoch alebo ho len posúdiť podľa NV 378/2001 Z. z.  Pomôžeme vám pripraviť dokumenty pre vyhlásenie o zhode medzi EÚ a EÚ, vykonať analýzu rizík, zabezpečiť, aby boli vydané potrebné testy a certifikáty, pripraviť pre vás návod na použitie a byť zástancami inšpekcie Súdneho dvora.

Naši špecialisti vám môžu ponúknuť pomoc pri navrhovaní a kontrole bezpečnostných častí systémov riadenia stroja, pripraviť správu SISTEMA, vypočítať príslušnú kategóriu alebo PL (výkonnostná úroveň) podľa ČSN EN ISO 13849-1 alebo SIL (Úroveň bezpečnostnej integrity) podľa ČSN EN 62061,navrhnúť vhodné bezpečnostné prvky alebo celý systém pre váš stroj.

Máte nejaké otázky? Kontaktujte nás. Radi Vám poradíme telefonicky, e-mailom alebo bezplatne prídeme, aby sme spoločne našli vhodný postup. Pôsobíme po celej Českej republike a na Slovensku.

Kontaktujte nás. Môžete napríklad použiť nasledujúci formulár:

    logo

    CPS industrial services, s.r.o.
    specialista na bezpečnosť strojov

    Kontaktujte nás
    Copyright © CPS industrial services, s.r.o. 2021