fbpx

Posúdenie zhody CE

CPS industrial services, s.r.o. se, od svojho vzniku v roku 2003, špecializuje na bezpečnosť strojov a strojných zariadení, identifikáciu a hodnotenie rizík a posudzovanie bezpečnostných riadiacich systémov strojov a strojných celkov.

Radi vám pomôžeme s tým, aby vaše stroje boli bezpečné a spĺňali požiadavky legislatívy. Pomôžeme Vám určiť či je na Vaše stroje potrebné vydávať ES/EU Prehlásenie o zhode (CE) alebo stačí posúdiť podľa NV 378/2001 Sb. Môžeme Vám pomôcť s prípravou podkladov na vydanie ES/EU Prehlásenia o zhode, prevedenie analýzy rizík, zaistiť vykonanie potrebných skúšok a vydanie certifikátov, spracovať pre Vás Návody na použitie …(viac tu)

.

Bezpečnosť starších strojov

U prevádzkovaných strojov a zariadení je situácia podobná ako pri automobile – tiež musí raz za čas „na technickú“. Tu je ale zákonom daný termín termín min. 1x za 12 mesiacov, kedy je nutné skontrolovať bezpečnosť stroja, funkčnosť jeho bezpečnostných prvkov a stav dokumentácie.

U starších strojov môže byť kontrola bezpečnosti o niečo zložitejšia, než u nových strojov ….. (viac tu)

SISTEMA

Ponúkame kompletné spracovanie SISTEMA reportu pre Váš stroj alebo linku … (viac tu)

 

.

Analýza rizík

Analýza rizík poskytuje informácie požadované pre posúdenie rizika, ktoré ako dôsledok umožňuje rozhodnúť, či je alebo nie je požadované zníženie rizika. Posúdenie rizika je priamo požadované strojnou smernicou ….(viac tu)

 

.

LOTO

Ponúkame kompletné služby pri zavádzaní LOTO systému od poradenstva cez dodávky prvkov až po kompletné zavedenie LOTO systému ….. (viac tu)

logo

CPS industrial services, s.r.o.
specialista na bezpečnosť strojov

Kontaktujte nás
Copyright © CPS industrial services, s.r.o. 2021