fbpx

LOTO systém

HomeLOTO systém

LOTO (lockout-tagout)  

je zavedený systém, ktorý zaisťuje vysokú mieru zabezpečenia strojov a zariadení proti spusteniu a ich zbaveniu všetkých energií pre prípady, kedy je nutné zaistiť ich servis alebo čistenie.
LOCKOUT = uzamknutie zdroja nebezpečnej energie pomocou osobného zámku. TAGOUT = označenie uzamknutého zdroja s informáciou kto a prečo ho uzamkol. Tak isto predpokladaný termín ukončenia.

Ponúkame kompletné služby pri zavádzaní LOTO systému od poradenstva, cez dodávky prvkov, až po kompletné zavedenie LOTO systému. A prečo si vybrať nás?

Správne zavedený LOTO systém obsahuje jasne dané procedúry, ktoré čo najmenej obmedzujú dotknutých pracovníkov. Ale pritom im zaisťujú vysokú mieru ochrany proti úrazu spôsobenému zvyškovou energiou v stroji alebo neoprávneným spustením iným pracovníkom.

Ďalej LOTO systém zamedzuje poškodeniu stroja napr. pri spustení stroja pred dokončením údržby. Priemyselným haváriám pri úniku technologických médií atď.

Ako to funguje?

Pri zavádzaní LOTO systému odporúčame najskôr vykonať LOTO audit – analýzu rizík a audit zariadení. Zhodnotiť východiskový stav. Vyhodnotiť optimálne nastavenie LOTO systému a umožní stanoviť časovú náročnosť a počet LOTO prvkov.

Následne sa vypracuje hlavný LOTO smernica, ktorá je základným dokumentom. Definuje postupy, právomoci, systém zámkov, obsahuje organizačné pokyny pre jednotlivé pracovné smeny, pre externých pracovníkov atď. a zaistí sa dodávka LOTO prvkov.

Potom sa vyhotoví LOTO inštrukcie. Tu sú uvedené informácie pre jednotlivé zariadenia – zdroje energií. Odpojovacie body, spôsob ich odpojenia. Zaistenia a overenia, že bolo zbavené všetkých nebezpečných energií. Na základe týchto inštrukcií sa tiež vykoná označenie izolačných bodov odolným štítkami, ktoré výrazne uľahčujú orientáciu pracovníkov a tým aj správne prevedenie LOTO procedúry.

Nemenej dôležitou časťou celého LOTO systému je preškolenie dotknutých pracovníkov. Ktoré zabezpečia, že sú pracovníci oboznámení s účelom, prečo je LOTO zavádzané. Ako postupovať pri aplikácii LOTO. Ako správne aplikovať jednotlivé LOTO prvky a na tiež je overované, či školení pracovníci v dostatočnej miere adaptovali potrebné znalosti a zručnosti.

Náš LOTO tím profesionálov dokáže Vašu spoločnosť vykonať celým procesom tak, aby záťaž pre Vašich pracovníkov bola čo najmenšia a mohli sa venovať svojej práci. Ale na konci celého procesu bol funkčný a Vám na mieru prispôsobený LOTO systém.

Chcete zavádzať LOTO systém, aktualizovať ho, alebo len potrebujete informácie? Kontaktujte nás, radi za Vami prídeme a preberieme možné riešenia.

.

    logo

    CPS industrial services, s.r.o.
    specialista na bezpečnosť strojov

    Kontaktujte nás
    Copyright © CPS industrial services, s.r.o. 2021