CPS - LOTO - logo

LOTO systém

LOTO (lockout-tagout)

je zavedený systém, který zajišťuje vysokou míru zabezpečení strojů a zařízení proti spuštění a jejich zbavení všech energií pro případy, kdy je nutno zajistit jejich servis nebo čištění.
LOCKOUT = uzamčení zdroje nebezpečné energie pomocí osobního zámku.
TAGOUT
= označení uzamčeného zdroje s informací kdo a proč ho uzamknul
a předpokládaný termín ukončení.

Nabízíme kompletní služby při zavádění LOTO systému. od poradenství přes dodávky prvků, až po kompletní zavedení LOTO systému. A proč si vybrat nás?

Správně zavedený LOTO systém obsahuje jasně dané procedury, které co nejméně omezují dotčené pracovníky. Přitom jim ale zajišťují vysokou míru ochrany proti úrazu způsobenému zbytkovou energií ve stroji nebo neoprávněným spuštěním jiným pracovníkem.

Dále LOTO systém zamezuje poškození stroje např. při spuštění stroje před dokončením údržby, průmyslovým haváriím při úniku technologických médií atd.

CPS - Lockout Tagout

Jak to funguje?

Při zavádění LOTO systému doporučujeme nejdříve provést LOTO audit – analýzu rizik a audit zařízení. Zhodnotit výchozí stav. Vyhodnotit optimální nastavení LOTO systému a umožnit stanovit časovou náročnost a počet LOTO prvků.

Následně se vypracuje hlavní LOTO směrnice, která je základním dokumentem. Definuje postupy, pravomoce, systém zámků, obsahuje organizační pokyny pro jednotlivé pracovní směny, pro externí pracovníky atd. Následně se zajistí dodávka LOTO prvků.

Poté se vyhotoví LOTO instrukce, kde jsou uvedeny informace pro jednotlivá zařízení. Zdroje energií, odpojovací body, způsob jejich odpojení, zajištění a ověření, že bylo zbaveno všech nebezpečných energií. Na základě těchto instrukcí se také provede označení izolačních bodů odolným štítky, které výrazně usnadňují orientaci pracovníků a tím také správné provedení LOTO procedury.

Neméně důležitou částí celého LOTO systému je proškolení dotčených pracovníků. Toto školení zajistí, že jsou pracovníci seznámeni s účelem, proč je LOTO zaváděno. Jak postupovat při aplikaci LOTO. Jak správně aplikovat jednotlivé LOTO prvky a také je ověřováno, zda si školení pracovníci v dostatečné míře adaptovali potřebné znalosti a dovednosti.

Náš LOTO tým profesionálů dokáže Vaši společnost provést celým procesem tak, aby zátěž pro Vaše pracovníky byla co nejmenší a mohli se věnovat své práci. Na konci celého procesu bude funkční a Vám na míru přizpůsobený LOTO systém.

Chcete zavádět LOTO systém, aktualizovat ho, nebo jenom potřebujete informace?

Kontaktujte nás, rádi za Vámi přijedeme a probereme možná řešení.