CPS - měření doběhových časů - logo

Měření doběhových časů

Potřebujete změřit doběhové časy pro světelné závory nebo pevné kryty?

Změříme doběhové časy u Vašich strojů a ověříme tím správné umístění bezpečnostních optických závor, pohyblivých krytů, dvouručního ovládání a dalších  bezpečnostních prvků pro Vaše nové i  provozované stroje a zařízení.

Zajitíme Vám tak plnění legislativních požadavků a požadavků norem při posuzování shody Vašich nových strojů, ale i plnění požadavků legistativy u zařízení provozovaných.

Pro měření dobových časů používáme nejmodernější zařízení něměcké výroby Safetyman DT2. Umožňuje rychlé a snadné měření na nejrůznějších strojích bez elektrického připojení k řízení stroje. Měření se spouští prostřednictvím aktivace ochranného zařízení, např. světelné clony, laserového skeneru, dvouručního ovládacího panelu nebo bezpečnostního dveřního spínače.

Naměřené hodnoty se automaticky přepočítají na požadované bezpečnostní vzdálenosti podle normy EN ISO 13855, výstupem je protokol s vyhodnocenými výsledky zařízení.

CPS - měření doběhových časů 1
CPS - měření doběhových časů 2

Potřebujete ověření nebo elektrorevizi? Kontaktujte nás

Můžete využít třeba tento formulář: