CPS - Měření hluku - logo

Měření hluku

Jednou z povinností výrobců a dovozců je uvádět na trh ČR a EU pouze bezpečné výrobky. Podle směrnice 2006/42/ES (NV č. 176/2008 Sb.) musí výrobce nebo dovozce kromě jiného informovat uživatele v návodu  k používání o hladinách hluku a vibrací emitovaných strojním zařízením.

Použité měřící zařízení – kalibrovaný digitální hlukoměr s dataloggeremSL-451 odpovídá evropské normě EN 61672-1 o měřicích přístrojích hladiny hluku. Před každým měřením je kalibrován podle křivky A (dBA) a seřizován pomocí zvukového kalibrátoru třídy
2 v souladu s EIC 60924.

Metodika měření se vždy odvíjí od typu zkoušeného zařízení a prostředí ve kterém je zařízení používáno.

Potřebujete měření hluku? Kontaktujte nás… Můžete využít třeba tento formulář: