fbpx

Často kladené otázky

HomeStarší strojeČasto kladené otázky

Často kladené otázky

Kontaktujte nás

Please enter your name
Invalid or empty email
Please enter your message
Your message successfully sent
Something went wrong. Your message was not send

Nařízení vlády 378/2001 Sb.

Co požaduje nařízení vlády 378 z roku 2001?

Nařízení vlády stanovuje požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

K čemu slouží kontrola dle NV 378/2001 Sb.?

Kontrola slouží k odhalení možných technických nedostatků stroje, či nedostatků technické dokumentace. Kontrolu můžeme přirovnat k technické kontrole automobilu.  Tato kontrola by měla odhalit nebezpečné závady nebo nebezpečný stav vozidla.

Proč mám dělat takovou kontrolu?

Jedná o zákonnou povinnost, ale slouží i pro potřeby provozovatele, protože zamezuje tomu, aby byly provozovány nebezpečné stroje. Tím snižuje riziko pracovních úrazů a také šetří peníze provozovatele, protože nemusí za tyto pracovní úrazy platit.

Jak často je potřeba stroje kontrolovat?

Četnost kontroly stanovuje zákon 1x za 12 měsíců.

Mohu provozovat stroj i bez této kontroly?

Ano, ale vystavujete se tak riziku pokuty od inspektorátu práce, který splnění této povinnosti kontroluje. Zároveň nemáte kontrolu nad stavem strojů. Stav strojů se může v průběhu roku měnit. Mohou být sundány kryty, odpojeny bezpečnostní prvky a rázem máte z bezpečného stroje stroj nebezpečný.

Kolik stojí taková kontrola?

Cena vždy vypočítáme podle konkrétní situace. Záleží na velikosti a počtu strojů. Řádově se pohybuje v rozmezí stovek korun až po jednotky tisíců. Pro cenovou nabídku nás prosím kontaktujte.

Jak kontrola probíhá?

Naši bezpečnostní technici v předem stanoveném termínu navštíví Vaši společnost. Stanovíme postup kontroly. Následně proběhne samotná kontrola strojů a jejich dokumentace. Po zpracování všech zjištěných informací vypracujeme technické zprávy – protokoly o zkoušce strojů. Lze také vypracovat souhrnný seznam závad tak, abyste měli všechny závady v jednom dokumentu.

Kolik času zabere kontrola?

Doba kontroly je velmi individuální. Většinou kontrola jednoho stroje včetně dokumentace nepřesáhne 30 minut.

Co vše budete kontrolovat?

Zkontrolujeme především technický stav strojů, ale i platnost kontrol, revizí a stav technické dokumentace.

Co když technickou dokumentaci ke stroji nemám?

Pokud technickou dokumentaci nemáte, nebo je shledána za nevyhovující, lze ji nahradit místním provozním bezpečnostním předpisem, který Vám také dokážeme zpracovat.

Co je výstupem kontroly?

Výstupem kontroly je technický protokol o zkoušce ke každému stroji, který obsahuje veškeré informace o stavu vašich strojů. V samotném závěru zprávy naleznete seznam technických nedostatků, včetně jejich popisu a fotografií.

Co když jsou na stroji technické nedostatky?

Pokud se na stroji vyskytují technické nedostatky, je potřeba tyto nedostatky co nejdříve odstranit. Rádi vám pomůžeme při odstraňování nedostatků. Ve spolupráci s vašimi pracovníky hledáme řešení, které neomezí provoz stroje, ale splní požadavky norem a legislativy.

Mohu si takovou kontrolu udělat i sám?

Ano, pokud máte znalosti o všech příslušných normách a jejich velmi častých aktualizacích, můžete si tuto kontrolu provést sami.

logo

CPS industrial services, s.r.o.

specialista na bezpečnost strojů

Kontaktujte nás
Copyright © CPS industrial services, s.r.o. 2021