CPS - CE - logo

CE certifikace

Ve spolupráci s Technickým skúšobným ústavom v Piešťany, š.p. Vám nabízíme CE certifikace vašich výrobků ukončenou CE cerifikátem od notifikované osoby EU č. 1299. Při využití našich služeb Vám můžeme nabídnout zajištění podpory v ČR, komunikaci v ČJ, fakturaci s českým DIČ a také poradenství a pomoc se zpracování dokumentace v ČJ Máte více dotazů? Napište nám nebo zavolejte

Výrobky, na které Vám můžeme zajistit CE certifikace od notifikované osoby EU:

2014/68/EU Tlaková zařízení
2014/30/EU Elektromagnetická kompatibilita
2014/53/EU Rádiová zařízení (RED)
2006/42/ES Strojní zařízení
2000/14/ES Emise hluku v prostředí pocházející ze zařízení používaných ve volném prostoru
2009/48/ES
Bezpečnost hraček
2014/33/EU Výtahy a bezpečnostní části do výtahů
2014/34/EU Zařízení a ochranné systémy určené k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
2014/29/EU Jednoduché tlakové nádoby
Nařízení EP a R (EU) 2016/426 Spotřebiče plynných paliv
Nařízení (EU) č.305/2011 Stavební výrobky

CPS - CE posouzení shody

Kontaktujte nás… Můžete využít třeba tento formulář: