SISTEMA report

Nabízíme kompletní zpracování SISTEMA reportu pro Váš stroj nebo linku.

Co je SISTEMA report ?

SISTEMA report je unifikovaný dokument v oblasti funkční bezpečnosti, který je výstupem stejnojmenného softwarového nástroje. Nástroj vyvinul institut IFA (Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung) pro usnadnění aplikace postupů uvedených v normě EN ISO 13849-1.

CPS - SISTEMA report

Tento nástroj umožňuje modelovat strukturu systémů dle požadavků EN ISO 13849-1. Parametry nezbytné pro dosažení požadované úrovně vlastností (PLr) tzn. kategorie bezpečnostních částí ovládacích systémů (SRP/CS), opatření proti poruchám se společnou příčinou (CCF) na vícekanálových systémech, střední dobu do nebezpečné poruchy každého kanálu (MTTFd)
a diagnostické pokrytí (DC) komponent a bloků. Je možné vkládat krok po kroku a při změně jakéhokoliv parametru je ihned zobrazený vliv na celý systém.

Na základě architektury bezpečnostního systému a použitých fyzických prvků je stanovena dosažená úroveň vlastností PL (Performance Level) a porovnána s požadovanou úrovní vlastností PLr (Performance Level – required). Tento princip se realizuje zvlášť pro každou funkci bezpečnostního systému.

Při použití bezpečnostních prvků vybraných výrobců lze využívat knihovny, které již obsahují detailní informace o produktu včetně dosahovaných ukazatelů spolehlivosti. Tyto knihovny samotní výrobci pravidelně aktualizují dle nabízeného sortimentu.
V případě, že prvek není dostupný v knihovnách, je možné zadat požadované parametry z jiné dokumentace nebo použít parametry předdefinované.

Software umožňuje vytvořit report pouze v jazycích:

  • angličtina
  • němčina

Potřebujete poradit nebo zpracovat SISTEMA report?

Kontaktujte nás… Můžete využít třeba tento formulář: